Chcete si u nás zacvičit? Chcete si u nás odpočinout? Chcete poznat naše služby? Nejste ještě rozhodnuti? VIP vstupenka Vám umožní vyzkoušet si, jaké to je být členem!VIP vstupenka Vám umožní jednorázový vstup a užití fitness a wellness služeb VITA SANA CLUBu. Bližší informace a podmínky naleznete níže.

Podmínky použití VIP vstupenky

VIP vstupenka (dále jen VIP) opravňuje v souladu s těmito podmínkami jednu fyzickou osobu starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen zájemce), k jednomu vstupu do klubu VITA SANA CLUB, který se nachází v budově OC Zlín na adrese Kvítková 4352, 76001 Zlín (dále jen Klub) a užití všech fitness a wellness služeb Klubu (s výjimkou masáží, fyzioterapie, služeb trenéra a dalších příplatkových služeb), a to:

 • po předchozí rezervaci termínu na recepci klubu, tel. 776 44 55 66, vojtova@vitasana.cz,
 • po vyplnění všech údajů uvedených v Prohlášení před užitím VIP,
 • v souladu s těmito podmínkami.
 1. Každý zájemce může užít VIP pro vstup a užití fitness a wellness služeb Klubu pouze jedenkrát. Po prvním užití VIP již zájemce není oprávněn k dalšímu užití VIP.
 2. Kopírování nebo jiná reprodukce VIP je zakázána.
 3. Zájemce prohlašuje, že je mu znám jeho osobní a zdravotní stav, který mu ani částečně nebrání ve využití služeb Klubu.
 4. Zájemce je oprávněn užít služeb Klubu v provozní době a dle časového rozpisu Klubu.
 5. Časový rozpis jednotlivých služeb Klubu určuje Provozovatel dle zájmů členů o jednotlivé služby. V případě malého zájmu členů je Provozovatel oprávněn zrušit poskytování konkrétní služby v určený čas.
 6. Provozovatelem Klubu je Tristera s.r.o. se sídlem Láskova 1793/21, 14800 Praha 4, IČ 24736830, DIČ CZ24736830, adresa provozovny, korespondenční adresa VITA SANA CLUB, Kvítková 4352, 76001 Zlín.
 7. Při užívání služeb Klubu je zájemce povinen dodržovat tyto podmínky a pokyny Provozovatele, a to jak pokyny sdělené ústně, tak i pokyny písemně vyvěšené v prostorách Klubu. Zájemce bude obzvláště dodržovat pokyny týkající se řádného užívání vybavení Klubu a provádění jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku škod na majetku a na zdraví.
 8. Věci, které zájemce přinese do prostor Klubu, uloží v šatně v uzamykatelných skříních tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení či zničení věcí. Klíč od skříně bude mít zájemce po dobu užívání služeb Klubu u sebe.
 9. V případě, že zájemce nebude dodržovat pokyny Provozovatele, či bude v prostorách Klubu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je Provozovatel oprávněn vykázat zájemce z prostor Klubu bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 10. Zájemce vyjadřuje užitím VIP svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů uvedených na VIP či jiným způsobem sděleným Provozovateli, a to za účelem identifikace zájemce, komunikace se zájemcem a stanovení vhodných podmínek pro využívání služeb Klubu zájemcem. Tento souhlas je udělen na dobu pěti let od dne užití VIP. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zájemce nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Rezervace termínu pro VIP vstup na recepci klubu, tel. 776 44 55 66, vojtova@vitasana.cz