Header-02

“Prázdninové” Pilates stroje

V červenci i srpnu s Evkou Urbanovou u nás v pilates studiu.

Každé pondělí od 10:00