Chcete si u nás zacvičit? Chcete si u nás odpočinout? Chcete poznat naše služby? Nejste ještě rozhodnuti? VIP vstupenka Vám umožní vyzkoušet si, jaké to je být členem! VIP vstupenka Vám umožní jednorázový vstup za 200 Kč a užití fitness a wellness služeb VITA SANA CLUBu. Bližší informace a podmínky naleznete níže.

Podmínky použití VIP vstupenky

VIP vstupenka (dále jen VIP) opravňuje v souladu s těmito podmínkami jednu fyzickou osobu starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen zájemce), k jednomu vstupu do klubu VITA SANA CLUB, který se nachází v budově Max32 v areálu Svitu, J. A. Bati 5648, Zlín, 760 01(dále jen Klub) a užití všech fitness a wellness služeb Klubu (s výjimkou služeb trenéra a dalších příplatkových služeb), a to:

 • po předchozí rezervaci termínu na adrese www.vitasana.cz, odkaz “VIP vstup do klubu” nebo na email jeziskova@vitasana.cz,
 • po vyplnění všech údajů uvedených v Prohlášení před užitím VIP,
 • po úhradě 200 Kč,
 • v souladu s těmito podmínkami.
 1. Každý zájemce může užít VIP pro vstup a užití fitness a wellness služeb Klubu pouze jedenkrát. Po prvním užití VIP již zájemce není oprávněn k dalšímu užití VIP.
 2. Kopírování nebo jiná reprodukce VIP je zakázána.
 3. Zájemce prohlašuje, že je mu znám jeho osobní a zdravotní stav, který mu ani částečně nebrání ve využití služeb Klubu.
 4. Zájemce je oprávněn užít služeb Klubu v provozní době a dle časového rozpisu Klubu.
 5. Časový rozpis jednotlivých služeb Klubu určuje Provozovatel dle zájmů členů o jednotlivé služby. V případě malého zájmu členů je Provozovatel oprávněn zrušit poskytování konkrétní služby v určený čas.
 6. Provozovatelem Klubu je Tristera s.r.o. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČ 24736830, DIČ CZ24736830, adresa provozovny, korespondenční adresa VITA SANA CLUB, J. A. Bati 5648, 76001 Zlín.
 7. Při užívání služeb Klubu je zájemce povinen dodržovat tyto podmínky a pokyny Provozovatele, a to jak pokyny sdělené ústně, tak i pokyny písemně vyvěšené v prostorách Klubu. Zájemce bude obzvláště dodržovat pokyny týkající se řádného užívání vybavení Klubu a provádění jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku škod na majetku a na zdraví.
 8. Věci, které zájemce přinese do prostor Klubu, uloží v šatně v uzamykatelných skříních tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení či zničení věcí. Klíč od skříně bude mít zájemce po dobu užívání služeb Klubu u sebe.
 9. V případě, že zájemce nebude dodržovat pokyny Provozovatele, či bude v prostorách Klubu pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je Provozovatel oprávněn vykázat zájemce z prostor Klubu bez nároku na jakoukoli kompenzaci.
 10. Zájemce vyjadřuje užitím VIP svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů uvedených na VIP či jiným způsobem sděleným Provozovateli, a to za účelem identifikace zájemce, komunikace se zájemcem a stanovení vhodných podmínek pro využívání služeb Klubu zájemcem. Tento souhlas je udělen na dobu pěti let od dne užití VIP. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zájemce nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Rezervace termínu pro VIP vstup na adrese www.vitasana.cz, odkaz “VIP vstup do klubu” nebo na email jeziskova@vitasana.cz.